Το μέλλον της γεωργίας είναι η υδροπονική ανάπτυξη

6
Το μέλλον της γεωργίας είναι η υδροπονική ανάπτυξη

Η υδροπονία είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας της γεωργίας και θα μπορούσε κάλλιστα να κυριαρχήσει στην παραγωγή τροφίμων στο μέλλον. Καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται και η καλλιεργήσιμη γη μειώνεται λόγω κακής διαχείρισης της γης, οι άνθρωποι θα στραφούν σε νέες τεχνολογίες όπως η υδροπονία και η κάθετη γεωργία για να δημιουργήσουν πρόσθετα κανάλια φυτικής παραγωγής. Επί του παρόντος, η καλλιεργήσιμη γη αποτελεί μόνο περίπου το 3 τοις εκατό της επιφάνειας της Γης και ο παγκόσμιος πληθυσμός είναι περίπου 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι, με αποτέλεσμα περίπου 2.000 τετραγωνικά μέτρα καλλιεργήσιμης γης κατά κεφαλήν. Μέχρι το 2050, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ο πληθυσμός της Γης θα αυξηθεί στα 9,2 δισεκατομμύρια, ενώ η διαθέσιμη γη για παραγωγή καλλιεργειών και τροφίμων θα μειωθεί. Για να τροφοδοτήσει τον αυξανόμενο πληθυσμό, η υδροπονία θα αρχίσει να αντικαθιστά την παραδοσιακή γεωργία.

Ήδη έχει γίνει πολύς λόγος σε όλη την επιστημονική κοινότητα για την αυξημένη χρήση της υδροπονίας σε περιοχές του τρίτου κόσμου, όπου τα αποθέματα νερού είναι περιορισμένα. Η υδροπονία έχει την ικανότητα να θρέψει εκατομμύρια σε περιοχές της Αφρικής και της Ασίας, όπου τόσο το νερό όσο και οι καλλιέργειες είναι σπάνιες.

Επικοινωνήστε μαζί μας: [email protected]

Πηγή: Πώς λειτουργούν τα πράγματα; Πώς λειτουργεί η υδροπονία

Bir cevap yazın