Οι νέοι μετασχηματισμοί στο εκπαιδευτικό σύστημα

5
Οι νέοι μετασχηματισμοί στο εκπαιδευτικό σύστημα

Η Εθνική Εκπαιδευτική Πολιτική 2020 (ΕΕΠ), η οποία είχε αρχικά ανακοινωθεί πριν από τρία χρόνια, αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται σταδιακά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το NEP θα εφαρμόσει μια σειρά από μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στη δομή, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την υιοθέτηση της μητρικής γλώσσας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023–2024.

Το νέο πρόγραμμα θα εκσυγχρονίσει το ινδικό εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο παρεμποδίστηκε από τις παραλλαγές στα προγράμματα σπουδών και τις μεθόδους διδασκαλίας σε όλη τη χώρα, διασφαλίζοντας ότι όλα τα παιδιά λαμβάνουν εκπαίδευση από την προσχολική έως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Με αυτό το πρόγραμμα, η κυβέρνηση ελπίζει να κλείσει το κοινωνικοοικονομικό χάσμα, να εξαλείψει τα ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου και να βελτιώσει τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα.

Εθνική Εκπαιδευτική Πολιτική

Τα κορυφαία 5 χαρακτηριστικά του NEP 2020

Πολλαπλές επιλογές για είσοδο και έξοδο

Το NEP προτείνει μια ποικιλία σημείων εισόδου και εξόδου για φοιτητές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ρήτρα ορίζει ότι οι μαθητές μπορούν να διακόψουν τη μελέτη τους και να την επαναλάβουν όποτε το επιλέξουν ή πιστεύουν ότι αξίζει τον κόπο.

5+3+3+4 Δομή

Στη θέση του τρέχοντος πλαισίου σχολικού προγράμματος σπουδών 10+2, θα χρησιμοποιηθεί μια δομή 5+3+3+4 που καλύπτει τις ηλικίες 3–8, 8–11, 11–14 και 14–18 ετών. Τα έτη προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ενός παιδιού εμπίπτουν στην πρώτη πενταετία, τα οποία θεωρούνται έτη Διαμόρφωσης. Το γυμνάσιο θα έρθει μετά την προπαρασκευαστική περίοδο, που θα διαρκέσει τα επόμενα τρία χρόνια. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα παραταθεί για την τελευταία τετραετία.

Χρήση της Μητρικής Γλώσσας

Η ΝΕΠ δίνει έμφαση στη χρήση της μητρικής γλώσσας ως μέσου διδασκαλίας. Δεν υποχρεώνει, ωστόσο, κάποιον να μιλήσει μια συγκεκριμένη γλώσσα. Αναμένεται υψηλότερη συχνότητα εμπλοκής των γονέων στην εκπαίδευση του παιδιού όταν χρησιμοποιείται η μητρική γλώσσα.

Κοινές Εισαγωγικές Εξετάσεις για Πανεπιστήμια

Το NEP ζητά επίσης για το Central University Entrance Test (CUET), το οποίο θα επιτρέψει στους φοιτητές να δώσουν μία εξέταση για να ληφθούν υπόψη για εισαγωγή σε πολλά πανεπιστήμια για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα. Επιπλέον, θα τους γλίτωνε από τον κόπο να εμφανιστούν χωριστά σε διάφορες εξετάσεις και θα εξοικονομούσε χρόνο, ενέργεια και χρήμα.

Πολυθεματική Μάθηση

Η νέα πολιτική συνέστησε τη διεπιστημονική εκπαίδευση ως μια ολοκληρωμένη στρατηγική σε όλες τις επιστήμες για την προώθηση της συνοχής και της ακεραιότητας της γνώσης. Μέσω της διεπιστημονικής και ολιστικής μάθησης, οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν μαθήματα στις επιστήμες, την τεχνολογία, τα μαθηματικά, τις φιλελεύθερες τέχνες, τις γλώσσες, τις ανθρωπιστικές επιστήμες, τις κοινωνικές επιστήμες, τις επαγγελματικές δεξιότητες και τις επαγγελματικές δεξιότητες.

Εθνική Εκπαιδευτική Πολιτική

Γιατί είναι το NEP;

Εξαλείφοντας τις παραλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών, τους πίνακες και τις πολιτείες, το NEP στοχεύει να παρέχει στους μαθητές ένα δίκαιο πεδίο ανταγωνισμού, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στη μάθηση, τη δημιουργικότητα και την περιέργεια. Έχει κάνει μια προσπάθεια να ενημερώσει τη διδασκαλία ώστε να αντικατοπτρίζει την εποχή προσθέτοντας προγράμματα στις τεχνολογίες αστρονομίας, ρομποτικής και Industry 4.0.

Τα προγράμματα MPhil, τα οποία χρησίμευσαν ως πρόδρομοι για τα προγράμματα διδακτορικού διπλώματος, και άλλα άχρηστα μαθήματα έχουν επίσης εξαλειφθεί από το ΝΕΠ.

Λόγω του γεγονότος ότι οι εκπαιδευτικοί θα προσλαμβάνονται πλέον μέσω ενός τετραετούς ολοκληρωμένου προγράμματος σπουδών, η πολιτική έχει επίσης δώσει μεγάλη έμφαση στην ποιοτική πρόσληψη και κατάρτιση εκπαιδευτικών.

Θα έχει αντίκτυπο σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και ιδρύματα;

  • Φοιτητές: Το NEP θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τους μαθητές, καθώς θα ενθαρρύνει την κατανόηση του υλικού και την εφαρμογή του σε πραγματικές καταστάσεις. Μέσω της νέας πολιτικής, οι μαθητές θα βελτιώσουν τις ικανότητες διεπιστημονικής, δημιουργικής και κριτικής σκέψης τους. Τελικοί ωφελούμενοι από την εκτέλεση της πολιτικής θα είναι οι φοιτητές.
  • Δάσκαλοι: Το NEP ζητά τροποποιήσεις στα προγράμματα προετοιμασίας των εκπαιδευτικών και θα τροποποιήσει τον τρόπο παράδοσης της διδασκαλίας. Για να ενθαρρύνουν «μεθόδους που βασίζονται στην έρευνα και στη συζήτηση» και να τονώσουν τη συμμετοχή των μαθητών, οι δάσκαλοι θα πρέπει να προσαρμόσουν τις στρατηγικές και τις διδακτικές πρακτικές τους.
  • Ινστιτούτα: Το NEP θέτει υπό αμφισβήτηση τα «προσόντα» που προσφέρονται από ορισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλο το έθνος καθώς και την υποδομή που υποστηρίζει επί του παρόντος την εκπαίδευση. Τα ιδρύματα θα πρέπει να υποστούν σημαντική μεταμόρφωση προκειμένου να μεταβούν στις νέες πρακτικές.

Πότε θα εφαρμοστεί το NEP;

Η πλειοψηφία των πολιτειών έχει ήδη αρχίσει να υιοθετεί εν μέρει ή πλήρως την Εθνική Εκπαιδευτική Πολιτική. Ωστόσο, ορισμένα κράτη που κυβερνώνται από την αντιπολίτευση, συμπεριλαμβανομένων των Ταμίλ Ναντού, Κεράλα και Καρνατάκα έχουν αναβάλει την εφαρμογή και εξέφρασαν αντίσταση.

Η Καρνατάκα είναι η πρώτη πολιτεία που δήλωσε ότι θα καταργήσει τη ΝΕΠ από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Ωστόσο, η Κεράλα δεν έχει ακόμη θεσπίσει τις απαιτήσεις της πολιτικής.

Το Common University Entrance Test (CUET) χρησιμοποιείται επί του παρόντος από πολλά μεγάλα ιδρύματα για την εισαγωγή φοιτητών σε προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Μπορούν τα κράτη να αποδοκιμάσουν το NEP;

Η εκπαίδευση είναι ένα θέμα στον ταυτόχρονο κατάλογο, τα κράτη είναι ελεύθερα να αποφασίσουν εάν θα εγκρίνουν πλήρως ή εν μέρει τις πολιτικές που αναπτύσσει το Κέντρο.

Τόσο το Κοινοβούλιο όσο και οι πολιτειακές συνελεύσεις έχουν την εξουσία να εγκρίνουν νόμους που αφορούν διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης. Τα κράτη έχουν επίσης την ελευθερία να δημιουργούν τα δικά τους σχολικά βιβλία και προγράμματα σπουδών.


ViralBake Telegram

Bir cevap yazın