Κάντε αίτηση για διάφορες υπηρεσίες στο WBPSC Recruitment 2023

4
Κάντε αίτηση για διάφορες υπηρεσίες στο WBPSC Recruitment 2023

Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας της Δυτικής Βεγγάλης (WBPSC) άνοιξε τις αιτήσεις για τη Δοκιμή Πρόσληψης Διάφορων Υπηρεσιών 2023 στις 3 Οκτωβρίου 2023. Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 5 Οκτωβρίου 2023. Το έντυπο αίτησης πρέπει να υποβληθεί το αργότερο έως τις 2 Νοεμβρίου 2023. Η ηλεκτρονική αίτηση θα είναι δυνατή για τους ενδιαφερόμενους αιτούντες μέσω του wbpsc.gov.in, που είναι η επίσημη διεύθυνση του ιστότοπου.

Λεπτομέρειες κενής θέσης για πρόσληψη WBPSC 2023

Η πρόσληψη θα γίνει στις παρακάτω θέσεις:

 • Βοηθός Υπεύθυνος Προγράμματος Ανάπτυξης Παιδιού
 • Υπεύθυνος Διαχείρισης Καταστροφών/Αξιωματικός Διαχείρισης Καταστροφών Μπλοκ
 • Λειτουργός Νεολαίας Μπλοκ / Δημοτικός Λειτουργός Νεολαίας / Λειτουργός Νεολαίας Δήμου
 • Υπάλληλος Ευημερίας Μπλοκ/Λειτουργός Ευημερίας
 • Επιθεωρητής, Πρόνοια οπισθοδρομικών τάξεων
 • Βοηθός Υπεύθυνος Αγροτικού Μάρκετινγκ (Διοικητικός)
 • Βοηθός Υπεύθυνος Προγράμματος
 • Ελεγκτής Σωφρονιστικών Υπηρεσιών,
 • Επιθεωρητής Φορολογίας Αγροτικού Εισοδήματος
 • Υπεύθυνος Ευημερίας Καταναλωτή
 • Υπεύθυνος Ανάπτυξης Αποταμιεύσεων
 • Θέσεις στην Υπηρεσία Εργασίας της Δυτικής Βεγγάλης
 • Ελεγκτής Συνεταιριστικών Εταιρειών
 • Βοηθός Ελεγκτής, Συμβούλιο Εσόδων
 • Υπάλληλος Επέκτασης, Επέκταση Μαζικής Εκπαίδευσης
 • Lady Extension Officer, Extension Μαζικής Εκπαίδευσης
 • Βοηθός ελεγκτής σωφρονιστικών υπηρεσιών,
 • Ανακριτής Επιθεωρητής
 • Επιθεωρητής Εσόδων

Όριο ηλικίας πρόσληψης WBPSC 2023

Από την 1η Ιανουαρίου 2023, η ηλικία του υποψηφίου πρέπει να είναι μικρότερη από 20 ή μεγαλύτερη από 39.

Τέλος αίτησης πρόσληψης WBPSC 2023

Το τέλος αίτησης για το 2023 του WBPSC είναι 160 Rs. Οι υποψήφιοι από τις ομάδες SC/ST της Δυτικής Βεγγάλης και τα άτομα με άτομα με άτομα με ειδικές ανάγκες που έχουν σωματική αναπηρία 40% ή περισσότερο εξαιρούνται από την καταβολή οποιωνδήποτε διδάκτρων.

Διαδικασία Επιλογής Προσλήψεων WBPSC 2023

Θα πραγματοποιηθούν τρεις διαδοχικές εξετάσεις: μια προκαταρκτική εξέταση αντικειμενικού τύπου, μια τελική εξέταση συμβατικού τύπου και ένα τεστ προσωπικότητας.

Bir cevap yazın