Γνωρίστε τον ρόλο των εντύπων 10D και 10C κατά την απόσυρση

6
Γνωρίστε τον ρόλο των εντύπων 10D και 10C κατά την απόσυρση

Ο Οργανισμός Ταμείου Προνοίας Εργαζομένων (EPFO) διαχειρίζεται το Συνταξιοδοτικό Σχέδιο Εργαζομένων, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα να μπορούν να επωφεληθούν από το πλούσιο όφελος από τη λήψη συνταξιοδοτικού εισοδήματος μετά τη συνταξιοδότηση. Σύμφωνα με το EPFO, κάθε εργαζόμενος πρέπει να συνεισφέρει το 12 τοις εκατό του λογαριασμού του στο EPF, έναν λογαριασμό όπου συγκεντρώνεται όλο το κεφάλαιο μέχρι τη συνταξιοδότηση του υπαλλήλου. Περαιτέρω, στον ίδιο λογαριασμό, οι εργοδότες συνεισφέρουν επίσης ισότιμα, εκ των οποίων το 8,33 τοις εκατό πηγαίνει σε λογαριασμό EPS ή Employees Pension Scheme και το υπόλοιπο 3,67 τοις εκατό πηγαίνει στον λογαριασμό EPF. Οι εργαζόμενοι παίρνουν όλα αυτά τα χρήματα με τη μορφή σύνταξης μετά τη συνταξιοδότηση. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες συγκεκριμένες προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να πραγματοποιήσουν μερική ή πλήρη απόσυρση. Ας μιλήσουμε για τις λεπτομέρειες.

Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα EPFO ​​Γνωρίστε τον ρόλο των εντύπων 10D και 10C κατά την ανάληψη

Σχέδιο EPFO ​​και Προϋποθέσεις Απόσυρσης

Τα κεφάλαια που συσσωρεύονται στο λογαριασμό του EPF κατά τη διάρκεια των ετών μπορούν να αποσυρθούν εν μέρει ή πλήρως σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που δικαιολογούνται από το EPFO. Αυτή η ευελιξία στους κανόνες προσφέρει μεγάλη βοήθεια στους εργαζόμενους σε περιόδους ανάγκης.

Όσον αφορά το μερίδιο EPS, το ποσό που συσσωρεύεται σε αυτό μπορεί να αποσυρθεί μόνο μετά από οριστικό διακανονισμό εάν η περίοδος απασχόλησης είναι μικρότερη από δέκα χρόνια. Αλλά μετά από δέκα χρόνια, το ποσό λαμβάνεται μόνο με τη μορφή συντάξεων.

Επιπλέον, για να υπαναχωρήσει υπό οποιονδήποτε όρο, απαιτείται από έναν υπάλληλο να υποβάλει συγκεκριμένο έντυπο σύμφωνα με τις οδηγίες της EPFO. Ας τα συζητήσουμε.

Ο ρόλος των διαφορετικών μορφών κατά τις αποσύρσεις EPFO

Η EPFO ​​κυκλοφόρησε διαφορετικά έντυπα που θα χρησιμοποιηθούν από έναν εργαζόμενο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να διεκδικήσει το ποσό του EPF συν τη σύνταξη. Αυτά είναι τα 10C, Έντυπο 10D, Έντυπο 19 και Έντυπο 31. Όπου πρέπει να συμπληρωθούν τα 10D και 10C για αναλήψεις που σχετίζονται με συντάξεις, το Έντυπο 19 χρησιμοποιείται για τον τελικό διακανονισμό του λογαριασμού EPF και το Έντυπο 31 απαιτείται κατά τις μερικές αναλήψεις.

Διαβάστε επίσης:

Πώς να υποβάλετε παράπονο EPFO ​​σε τέσσερα απλά βήματα;

Η ανάγκη για έντυπα 10C και 10D

Φόρμα 10C

Το έντυπο 10C σχετίζεται με το ποσό της σύνταξης που έχει συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια των ετών σε έναν λογαριασμό EPF. Αυτή η φόρμα πρέπει να συμπληρωθεί κατά τη διάρκεια των οριστικών διακανονισμών για ανάληψη του συνολικού ποσού της σύνταξης. Ωστόσο, αυτό το έντυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν η περίοδος απασχόλησης είναι μικρότερη από δέκα χρόνια.

Έντυπο 10D

Σύμφωνα με την EPFO, εάν ένα άτομο έχει ιστορικό απασχόλησης άνω των δέκα ετών, τότε μπορεί να υποβάλει Έντυπο 10D για να διεκδικήσει τις συνταξιοδοτικές παροχές μετά τη συνταξιοδότηση. Επιπλέον, αυτό το έντυπο συμπληρώνεται επίσης όταν ένα άτομο δικαιούται παροχές συνταξιοδοτικού εισοδήματος υπό οποιαδήποτε συγκεκριμένη προϋπόθεση.

Bir cevap yazın